Disclaimer

De website www.bedorvenvakanties.nl wordt gemaakt en beheerd door Eigen & Wijze | internet marketing, gevestigd te (8933 AV) Leeuwarden aan de Emmakade 70.

Door gebruikmaking van de website www.bedorvenvakanties.nl bent u gebonden aan onderstaande voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle door bedorvenvakanties.nl op de website geplaatste content, waaronder maar niet uitsluitend teksten, logo’s, foto’s, databanken en handelsnamen, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik hiervan, op welke wijze dan ook, is voorafgaande toestemming van bedorvenvakanties.nl vereist.

Aansprakelijkheid  
Bedorvenvakanties.nl tracht op alle manieren zorg te dragen voor juiste en volledige informatieverschaffing. Zij is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid en of onvolledigheid van op de website geplaatste content. 

Links
Voor zover u op www.bedorvenvakanties.nl wordt verwezen naar andere websites geldt dat www.bedorvenvakanties.nl niet instaat voor de inhoud daarvan.

Beleef je NU een bedorven vakantie? Bel de Red Mijn Vakantie alarmlijn: 0031 – (0)6 53 99 6666
Plaats hier gratis jouw verhaal

Een vakantie die op een nachtmerrie uitloopt. Je zult er maar mee zitten! Plaats hier gratis jouw rampvakantie.

Bedorven quotes

  • "Één van mijn kinderen is in de auto gaan slapen." lees meer

    Nico in Nederland
  • "Ook op de muren veel zwarte vlekken van doodgedrukte beesten." lees meer

    Fam. van der Veen in Nederland
  • "Één van mijn kinderen is in de auto gaan slapen." lees meer

    Adrie in Nederland