Privacy statement

Bedorvenvakanties.nl behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een claim indient, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt bedorvenvakanties.nl uw gegevens vast. Bedorvenvakanties.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Bedorvenvakanties.nl leeft de privacy wetgeving na, maar is bevoegd gegevens aan derden te verschaffen, indien dit noodzakelijk is voor juiste uitvoering van de overeenkomst.

Bij bedorvenvakanties.nl aangebrachte klachten, alsmede bijgevoegde foto’s, worden altijd, al dan niet anoniem, op de website geplaatst. Door aanmelding van uw klacht op de website stemt u hier mee in. Of de klacht wel/niet anoniem op de website wordt geplaatst kunt u in het klik-en-claim menu aangeven.

Klikgedrag
Zonder bezoekers te identificeren worden op de website algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit dient ter optimalisering van de inrichting van de website. De gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Bedorvenvakanties.nl kan op deze manier haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met www.bedorvenvakanties.nl zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Bedorvenvakanties.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beleef je NU een bedorven vakantie? Bel de Red Mijn Vakantie alarmlijn: 0031 – (0)6 53 99 6666
Plaats hier gratis jouw verhaal

Een vakantie die op een nachtmerrie uitloopt. Je zult er maar mee zitten! Plaats hier gratis jouw rampvakantie.

Bedorven quotes

  • "We hebben uren gewacht op schiphol zonder resultaat." lees meer

    Hendrik in Marokko
  • "De condoomverpakkingen lagen in de slaapkamer." lees meer

    Marijke B. in België
  • "We kregen te horen dat onze bungalow al bezet was." lees meer

    Kim, België